CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK

DJELATNOST DOMA I VRSTE SOCIJALNIH USLUGA

Dom obavlja djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Dječji dom Vrbina Sisak.
Osnivač Doma je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih .
Sjedište Doma je u Sisku, Ulica lipa 11, Sisak. Korisnici su nakon potresa smješteni u kuću na adresi Buzetska 32 u Sisku koju smo kupili iz donacijskih sredstava.

U Dječjem domu Vrbina Sisak usluge skrbi izvan vlastite obitelji pružaju se djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeci i mlađim punoljetnim osobama kada je to iz drugih razloga u njihovu interesu, djeci čiji roditelji nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njemu zbog neriješenog stambenog pitanja, bolesti i sličnih zlosretnih okolnosti.
Djelatnost Doma je  pružanje skrbi izvan vlastite obitelji  djeci i mladima u dobi od 7 -21 g.  kroz privremeni ili dugotrajni smještaj , poludnevni i  cjelodnevni boravak (16 korisnika) , te smještaj u  dislociranoj stambenoj zajednici –organizirano stanovanje uz povremenu podršku.
Pravna osnova smještaja u Dom je Zakon o socijalnoj skrbi te Obiteljski zakon.
Djelatnost doma je pružanje sljedećih socijalnih usluga djeci i mladima u dobi od 7 do 21 godine života:

  • usluga smještaja (do 30 korisnika)
  • usluga poludnevnog boravka
  • usluga cjelodnevnog boravka
  • usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
  • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
  • usluga savjetovanja i pomaganja primarnih, udomiteljskih i posvojiteljskih obitelji
  • usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu, djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima

SMJEŠTAJ

  • Smještaj : za djecu u dobi od 7-21. godine života temeljem rješenja Centara za socijalnu skrb  i/ili odluke nadležnog suda. Djeci se osigurava  zadovoljavanje svih životnih potreba, usluga stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, pruža im se  pomoć u učenju i savladavanju školskih obveza, organizira im se uključivanje u slobodne aktivnosti na nivou Doma i lokalne zajednice. Tijekom cijelog tretmana djeci  i njihovim roditeljima se pruža stručna pomoć  i podrška kako bi se u što kraćem roku djeca vratila u svoje primarne obitelji. Tretman se provodi u matičnoj zgradi Doma, kapaciteta za 30-toro djece.  Djeca  su smještena u grupe koje vode odgajatelji i svaka grupa ima svoj prostor koji se sastoji od spavaonica i dnevnog boravka.

Smještaj se može priznati kao privremeni ili dugotrajni, tijekom svih dana u tjednu ili tijekom pet radnih dana.
BORAVAK (POLUDNEVNI I CJELODNEVNI)

  • Boravak: je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak. Cjelodnevni boravak može trajati od šest do deset sati, a poludnevni boravak od četiri do šest sati dnevno, u kojem vremenu se osigurava zadovoljavanje životnih potreba djece pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Omogućava djeci osnovnog i srednjoškolskog uzrasta pomoć u učenju i savladavanja školskog gradiva, vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima, usluge prehrane, vođenje brige o zdravlju djece, mogućnost uključivanja u slobodne aktivnosti u Domu i van njega. Taj tretman zamišljen je kao pomoć djeci kojoj je potrebna pomoć u učenju i njihovim  obiteljima koje se nalaze u materijalno nepovoljnoj situaciji i trebaju pomoć u odgoju djece. Djeca se uključuju na zahtjev roditelja koji se predaje pri nadležnom Centru za socijalnu skrb.

ORGANIZIRANO STANOVANJE

  • Organizirano stanovanje uz povremenu podršku (ranije poznato kao stambena zajednica) : pruža mladim osobama, koje su do punoljetnosti (iznimno i mlađe) bile smještene u Domu (udomiteljskim obiteljima ili drugom Domovima u Hrvatskoj) osposobljavanje i pomoć u njihovom osamostaljivanju. Dom trenutno ima na korištenje jednu dislociranu  stambenu zajednicu u koje se može smjestiti 3 korisnika. Tijekom boravka u stambenoj mladim osobama pomaže se, prema prethodno dogovorenom individualnom planu i afinitetima svake osobe, u nastavku daljnjeg školovanja i/ili pronalasku zaposlenja, te ostalim poslovima koje iziskuje samostalan život, uz svakodnevni i intenzivni suport naših odgajatelja.

Dom pruža i usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku (nekadašnja stambena zajednica kao dislocirana stambena jedinica, a čija usluga  je u začetku) sa sjedištem u Sisku, koju smo dobili na korištenje od Grada Siska, odnosno Hrvatskog Crvenog Križa, Gradskog društva Crvenog Križa, Sisak, Kralja Tomislava 18.

Što je organizirano stanovanje uz povremenu podršku?

Mlađoj punoljetnoj osobi koja je do punoljetnosti bila smještena u domu – osigurava se smještaj u Domu i nakon završetka redovnog školovanja i to u dislociranoj stambenoj jedinici  (u daljnjem tekstu: stan) koja se ustrojava na način da omogućuje osposobljavanje korisnika za samostalan život uz dnevno praćenje i pomoć u njihovom osamostaljivanju.

Također nam je važno napomenuti kako smo u procesu transformacije deinstitucionalizacije kao i sve ustanove u RH te ćemo se transformirati u Centar za pružanje usluga u zajednici te pružati isključivo usluge boravaka (ne i smještaja), savjetovanja i pomaganja te organiziranog stanovanja.

Zahvaljujemo na poruci. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku!

Skip to content