Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19) Dječji dom Vrbina Sisak objavljuje

Izjavu o pristupačnosti

Kao javna ustanova, Dječji dom Vrbina Sisak obavezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.domzadjecuvrbina.hr

Dječji dom Vrbina Sisak nastoji svoje stranice prilagoditi osobama s invaliditetom kako ne bi imale prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju.

Internetska stranica je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica s gore naznačenim Direktivama te točkom 7.1. Smjernica CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom (ver.1.1.) donesene u studenom 2019. godine.

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke (.doc, .xls) uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata zbog čega nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana.
  • Tekstovi su djelomično poravnati na lijevoj margini

Ova Izjava sastavljena je 23. rujna 2020. godine, nakon obavljene on line edukacije od strane službenika zaduženog za administraciju mrežnih stranica te izvršene samoprocjene.

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Dječji dom Vrbina Sisak možete obavijestiti o bilo kojoj neusklađenosti mrežne stranice sa zahtjevima pristupačnosti i zatražiti informacije o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni, u uredovno vrijeme, na sljedeće kontakt podatke

  • Telefonom na broj 044 545 320,
  • Elektroničkom poštom: ddvrbina211@gmail.com
  • Poštom na adresu: Dječji dom Vrbina Sisak, ulica kralja Tomislava 16, 44000 Sisak

Postupak praćenja provedbe propisa:

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora provodi Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne strane, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Povjerenika za informiranje možete kontaktirati:

  • Elektroničkom poštom: ppi@pristupinfo.hr
  • Telefonom na broj: 091 7850 408
  • Poštom na adresu: Zvonimirova 17, 10000 Zagreb (privremena adresa)

Molimo da se o aktualnim kontakt podacima Povjerenika za informiranje, informirate na www.pristupinfo.hr

Skip to content