CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK

Logo 3 150

Odluka o poništenju javnog natječaja

Temeljem članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97,  47/99, 35/08 i 127/19), odredbi članaka 204. i 205. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22), te odredbe članka 36. Statuta Dječjeg doma Vrbina Sisak (pročišćeni tekst, studeni 2021.), Upravno vijeće Dječjeg doma Vrbina Sisak na 17. sjednici održanoj dana 20. svibnja 2022. godine, d o n o s i

 

 

O D L U K U

o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž)

Dječjeg doma Vrbina Sisak

 

I.

Upravno vijeće ovom Odlukom poništava Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Dječjeg doma Vrbina Sisak objavljenog  13. travnja 2022. u Narodnim novinama broj 45, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg doma Vrbina Sisak te na oglasnoj ploči Dječjeg doma Vrbina Sisak.

II.

Stavlja se izvan snage Odluka o izboru ravnateljice Dječjeg doma Vrbina Sisak KLASA:023-01/21-01/2, URBROJ: 2176-120-01-22-70 od 18. svibnja 2022. godine.

 

                                                           DJEČJI DOM VRBINA SISAK

KLASA: 023-01/21-01/2

URBROJ: 2176-120-01-22-75

U Sisku, 20. svibnja 2022. godine

 

 

 

 

 

Odluka o poništenju javnog natječaja

Podijelite obavijest

Zahvaljujemo na poruci. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku!

Skip to content