CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK

Logo 3 150

Projekt “Kod kuće je najljepše!”

U suradnji s regionalnom razvojnom agencijom  SIMORA, dana 1. lipnja 2020. godine prijavili smo projekt pod nazivom “Kod kuće je najljepše!” Projekt je prijavljen u okviru poziva Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije UP.02.2.2.12. Vrijednost projekta je 3.371.330,87 kuna. Projektom je predviđeno osnivanje dva mobilna tima; zapošljavanje dva psihologa, dva socijalna radnika i jednog socijalnog pedagoga koji bi pružali socijalnu uslugu savjetovanja i pomaganja za područje gradova Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica te općina Sunja, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Dvor i Majur. Osim toga, planirano je otvaranje poludnevnog boravka za dvije skupine korisnika i zapošljavanje dva odgajatelja za pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka. Također je predviđeno zapošljavanje vozača za prijevoz korisnika poludnevnog boravka kao i administrativnog referenta.

Podijelite obavijest

Zahvaljujemo na poruci. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku!

Skip to content