Sjednice Upravnog vijeća

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg doma Vrbina Sisak

Poziv za konstituirajuću, 1. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg doma Vrbina Sisak
Nadopuna Poziva za konstituirajuću 1. sjednicu Upravno vijeća Dječjeg doma Vrbina Sisak
Odluka o članovima Upravnog vijeća
Odluka o izboru predstsvnika radnika u Upravnom vijeću Dječjeg doma Vrbina Sisak
Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg doma Vrbina Sisak
Odluka o izboru predsjednice i zamjenice predsjednice Upravog vijeća Dječjeg doma Vrbina Sisak
Suglasnost – djelatnost Doma

Zahvaljujemo na poruci. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku!

Skip to content